085-3012360
info@fisec4u.nl

Energielabel C kantoren

Uw partner in duurzame oplossingen

Per 1 januari 2023 is het verplicht voor gebouwen groter dan 100 m2: energielabel C kantoren. Heeft een pand niet minimaal energielabel C, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt, zo stelt het Bouwbesluit. Voor veel kantooreigenaren betekent dit: werk aan de winkel. Maar hoe realiseer je dit energielabel C kantoren? Samen maken wij een goed doordacht plan van aanpak met afgewogen kosten en opbrengsten, dat we zoveel mogelijk inpassen in het al geplande renovatiewerk of onderhoud.

Maar liefst 30 miljoen vierkante meter kantoorruimte moet nog vóór 2023 worden omgezet naar energielabel C, zo bleek onlangs uit statistieken van Calcasa. Met de wetgeving over energielabel C kantoren, wil de overheid kantooreigenaren stimuleren om energie te besparen. Dat is nodig om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

Slim verduurzamen en renoveren

Zo’n analyse voor energielabel C kantoren begint met een gebouwscan die uitwijst welke maatregelen nodig zijn om de benodigde labelstappen te maken voor energielabel C. Die maatregelen leggen we vervolgens langs eventuele renovatieplannen die er al zijn, evenals de bestaande onderhoudscyclus. Hoe kunnen de benodigde maatregelen het beste worden gecombineerd of ingepast, zodat de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd? 

We kijken ook verder vooruit. Vanaf 2030 is energielabel A verplicht voor kantoren. Hoe zorgen we ervoor dat je als gebouweigenaar in de aanpassingen naar energielabel C geen dubbele kosten maakt, door ingrepen die straks nodig zijn nu al slim te combineren?

Verlichting vervangen voor LED

De meest logische stap is om te starten met het beperken van het energieverbruik. Oude onzuinige verlichting vervangen door moderne LED variant is hierbij vaak de meest logische stap, die nog niet altijd genomen is. Hierbij is 1 op 1 vervangen een mogelijkheid of het maken van een nieuw lichtplan om zo de juiste aantal LUX op de werkplekken en overige ruimten te krijgen.

Erkende maatregelen, wetgeving en subsidies (EML)

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen/erkende-maatregelenlijsten

Lichtberekening en totaal oplossingen

Wij werken samen met Solarlight en bieden een breed pakket aan mogelijkheden.
https://www.solarlight.nl/wet-en-regelgeving/wetgeving/labelc