085-3012360
info@fisec4u.nl

Beheerder BMI / OP-Taken

Uw partner in duurzame oplossingen

Uw bedrijf heeft een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met alle vereiste toeters en bellen. Helemaal goed! Maar daarmee bent u er nog niet. Zo’n installatie moet deskundig beheerd worden door een Beheerder Brandmeldinstallatie / Opgeleid Persoon. Dat is niet voor niets: alleen zo weet u zeker dat de veiligheid van uw mensen, uw gebouw en inventaris gewaarborgd is.

Is uw bedrijf verplicht een brandmeld– en ontruimingsalarminstallatie (BMI) in het gebouw te hebben, dan bent u ook verplicht een erkend Beheerder Brandmeldinstallatie / Opgeleid Persoon aan te stellen die het maandelijkse onderhoud en de controles uitvoert. Een belangrijke veiligheidsinstallatie beheren is niet iets dat een BHV’er er even bij kan doen. Alleen een erkend beheerder BMI kan en mag het maandelijkse onderhoud uitvoeren aan de brandmeldinstallatie. Voor vele bedrijven kost het opleiden en onderhouden van een erkende beheerder veel tijd, is dit niet hun “core business” en houdt het de werknemer van zijn hoofdtaken.

Erkend beheerder
Fire&Security4u is zo’n erkend beheerder met alle specifieke kennis en de benodigde apparatuur voor het controleren van een gecertificeerde brandmeldinstallatie. De beheerder controleert ook eventuele veranderingen in het gebouw betreffende het gebruik, de indeling en de functie van ruimtes en houdt het logboek bij. Alles up-to-date houden is een basisvereiste voor de veiligheid.

Voldoen aan de normen
De maandelijkse controles staan beschreven in de NEN 2654-1, NEN 2654-2, NEN2535. Het doel is de veiligheid te garanderen voor alles en iedereen in het gebouw. Voldoet u niet aan de gestelde eisen binnen de NEN 2535 norm, dan kan dat leiden tot intrekken van het certificaat van de brandmeldinstallatie. In het uiterste geval kan zelfs opschorting of intrekking van de gebruikersvergunning van het hele pand het gevolg zijn. Maar uiteraard laat u het zover niet komen.

Check: is uw brandmeldinstallatie helemaal in orde? Neem contact op met Fire&Security4u.

Meer weten? Kijk op onze website Beheerder BMI.